Obsah výuky

Wu-šu

Základom výuky v nasej škole je v súčasnosti Tchaj-ti stýl Čchen a v menšej miere aj Mej-chua. Tréning je taktiež príležitostne doplnený o vhodené cvičenia z iných štýlov najme Pa-kua a Sin-i ..

/Niektorí starší cvičenci sa taktiež naďalej venujú štýlu Jang, v súčasnej dobe sa ale nevyučuje./

Nevenujeme sa moderným a súčažným zostavám a naším zameraním nie je účasť na súčažiach aj keď jednotlivci v prípade záujmu túto možnosť majú.

 

Čchi-kung

Venujeme sa taktiež čchi-kungu, tu je však kladený doraz skôr na individuálnu prácu doma. Naučiť sa zostavy je možné na sústredeniach a seminároch, v menšej miere aj na pravidelných tréningoch. Z organizačných dôvodov, ale aj vďaka vlastnej podstate tohto cvičenia je ale vhodnejšie sa mu ďalej venovať najmä samostatne vo svojom voľnom čase.

V súčasnosti sa študenti na seminároch môžu stretnúť s tromi rôznymi zostavami čchi-kungu ktoré vyučuje shifu Zhang Shanming. – viac informácii tu

/Niektorí starší cvičenci sa taktiež naďalej cvičievajú formy čchi-kungu ktoré učil shifu Dai Chao. Napriek tomu že v súčasnosti výuka neprebieha, vieme zabezpečiť, v prípade záujmu min 5-6 ľudí, seminár kde by bolo možné sa niektoré z nich naučiť. / – info