Kontakt

Bratislava

Slovenská federácia wushu
Cádrová 13
831 01 Bratislava

Vladimír Mitro
mobil: 0904 159487
tel.: 02/54777117
e-mail: sfw@sfw.sk
Facebook.

Informácie ohľadom cvičenia Taiji v Brezovej pod Bradlom

Ľubo Mogoň
mobil: 0903 961 798
e-mail: mogon@seznam.cz