História

1996 – 1999

Škola čchi-kungu a tradičných čínskych bojových umení oznámila svoju existenciu v apríli roku 1997. Neoficiálne však pracuje už od jesene roku 1996, kedy sa uskutočnil prvý seminár. Jej zakladateľmi sú manželia Jadryšnikovoví a základ školy tvorí taoistická tradícia prijatá od ich učiteľa shifu Dai Chaa.

Prebehlo niekoľko seminárov čchi-kungu a od jesene 1997 dochádza k rozšíreniu výuky o pravidelné tréningy tradičného čínskeho bojového umenia Tchaj-ti čchüan.

1999 – 2003

Roku 1999 škola nadviazala bližšie kontakty so shifu Dai Chaom. Súčasne bola založená Slovenská federácia wushu, ktorej sa stal čestným predsedom. To nám umožnilo pozývať jeho ako aj jeho zástupcu a dlhoročného žiaka Alexandra Panurina na Slovensko. V nasledujúcich rokoch sa uskutočnilo množstvo seminárov a stretnutí pod ich vedením.

Dna 3.5. 2003 pri autonehode zomiera náš učiteľ sifu Dai Chao. Pokračujeme vo svojej činnosti za podpory jeho dlhoročného žiaka A. Panurina. Jeho prostredníctvom tiež nadväzujeme kontakty s dlhoročným priateľom a spolužiakom shifu Dai Chaa a pozývame ho na Slovensko.

2003 – súčasnosť

Od roku 2004 navštevuje shifu Zhang Shanming niekoľko krát ročne Slovensko a formou seminárov vedie výuku wu-šu a čchi-kungu.

Od roku 2005 organizujeme, pod jeho vedením návštevy Číny, spojene s cvičením u jeho učiteľov ako aj návštevou Wutangských hor, taoistických i budhistických kláštorov a spoznávaním histórie a kultúry tejto krajiny.. .

lete 2010 sa nám podarilo pozvať na Slovensko jedného z učiteľov shifu Zhang Shanminga. Pán Wang Yaozong, je jedným z posledných žijúcich žiakov majstra Chen Fake, a v Piesočnej viedol týždenný letný seminár.