Forma výuky

Výuka prebieha jednak prostredníctvom pravidelných tréningov ako aj formou seminárov a sústredení . Začínajúcim cvičencom sa vo väčšej miere venujú inštruktori a starší žiaci, neskôr sa postupne stále viac kladie dôraz na samostatnú prácu.

Tréningy

V súčasnosti prebiehajú 2 krát týždenne pod vedením inštruktorov . Skladajú sa z rozcvičky, rozťahovania, švihov, nácviku tradičnej zostavy Tchaj-ti štýlu čchen, prepracovávania jej jednotlivých častí, bojových aplikácii, práce vo dvojiciach a podporných čchi-kungov.

Venujeme sa tiež základným statickým pozíciám z Mej-chua a v menšej miere aj nácviku formy. V letných mesiacoch cvičievame vonku, a v tom čase je možné si dohodnúť aj nejaké tréningy navyše.

Semináre

Semináre sú spravidla víkendové akcie konajúce sa niekoľko krát ročne v telocvični v Bratislave. Pozostávajú zo štyroch 3-hodinových blokov cvičenia a výuky pod vedením shifu Zhan Shanminga.

Súčasťou je tiež posedenie v čajovni kde je možné prebrať pripadne teoretické otázky alebo len tak sa porozprávať s učiteľom.

Letné semináre /sústredenia/

Letné semináre prebiehajú 1-2 krát ročne mimo Bratislavu. Ide o 4-7 dnový pobyt spojený s intenzívnym cvičením cca 6-7 hodín denne, vedeným shifu Zhang Shanmingom.

Je tu možnosť vo väčšej miere sa venovať aj čchi-kungu. Pobyt býva doplnený primeraným spoločenským programom.

Návštevy Číny

Naši študenti majú tiež možnosť so shifu Zhang Shanmingom navštíviť Čínu. Stretnúť sa a zacvičiť si s jeho učiteľmi, a spoznať históriu a kultúru krajiny kde sa vu-šu zrodilo