Vnútorné štýly čínskych bojových umení (voľný preklad z ruského originálu)

V podstate vo všetkých tradičných čínskych bojových umeniach sa pri tréningu v tej ktorej miere využíva čchi kung, preto striktné rozdelenie na vonkajšie a vnútorné, by bolo veľmi obtiažné.
Tieto štýly sa navyše z veľkej miery predávali z generácie na generáciu tajne, a len v posledných 100 rokoch sa začali odkrývať širšej verejnosti, nehovoriac o tom, že aj v súčastnosti, je množstvo štýlov “zatvorených”.
Preto mnoho ľudí, vrátane adeptov bojových umení, proste nemá dostatok informácii, aby mohli posúdiť charakter niektorých štýlov. Z týchto dôvodou bývajú štyri najznámejšie štýly, v ktorých je rozvoju čchi venovaná maximálna pozornosť, nazývané vnútornými.

Sú to Tchaj ti čchuan, Pa kua čang, Sin i čuan a Lu che pafa.

Kým si začneme rozprávat o rozdieloch medzi nimi, treba povedať, čo majú spoločné: V prvom rade si kladú za cieľ úpravu cirkulácie čchi, a jej pozdvihnutie na vyššiu energetickú úroveň, zdôrazňujú nevyhnutnosť miernej a pokojnej mysle, a nakoniec, všetky tieto štýly majú tiež výrazný ozdravujúci efekt.

Tchaj ti čuan

a. Aby čchi slobodne a volne prúdila, telo musí byť uvolnené od kože až po vnútorné orgány a kostnú dreň, a aby bolo možné správne viesť čchi do ľubovolnej časti tela musia byť pohyby mäkké ako u dieťaťa.

b. Sila využívaná v Tchaj ti na útok, je podobná biču, to znamená, že ak je telo mäkké je táto energia silná a prenikavá.

c. Stratégia boja je skôr obranná než útočná, pritom obrana je často súčastne prípravou na útok. Preto je pri tréningu kladený dôraz na ústup, neutralizáciu, prilepenie a klesanie, a okrúhlosť pohybov, čomu napomáha aj špecialny nácvik – tuj šou.

d. Stratégia a technika Tchaj ti, poukazuje na to, že toto bojové umenie sa zameriava na boj na krátku a strednú vzdialenosť, a na ňu su tiež vyrátané, v podstate všetky kopy v zostavách.

Sin i čuan

a. Aby čchi mohla volne slobodne prúdiť v tele, telo musí byť prirodzené a cítiť sa pohodlne. Ako v obranných tak i v útočných pohyboch, telo zo začiatku ostáva mäkkým, čo umožňuje viesť čchi až do končatín.. Pri dopade úderu sa na okamih napne, aby sa mohla prejaviť sila.

b. Sila v Sin i je ako vŕbový prút, mäkká na začiatku a tvrdá na konci. Môžme ju tiež prirovnať k výstrelu z pušky.

c. Stratégia boja je skôr útočná než obranná, na obranu sa väčšinou používa útočný pohyb. Aj keď sú využívajú aj techniky ako ústup neutralizácia, prilepenie a klesanie, v?čšinou sa využíva ofenzívny zámer a utočné pohyby. Na udržanie silového momentu, sa boj vedie z priameho pohybu vpred a vzad, vytáčanie a pohyby do strán sa využívajú v menšiej miere.

d. Vďaka použitej stratégii a technike, Sin i môže byť veľmi efektívne na krátku vzdialenosť. Kopy sa využívajú tiež, avšak v podstate všetky smerujú niže pása.

Pa kua čang

a. Pohyby v Pa kua sú mäkšie ako v Sin i, no nie až tak ako v Tchaj ti. Pozornosť pri tréningu je venovaná najmä vnútornej čchi.

b. Stratégia boja kladie dôraz na kruhové pohyby, a po kruhovej dráhe sa vykonávajú nie len kroky, ale aj techniky. Aj keď sa využíva mnoho technik ako ústup, neutralizácia, prilepenie a klesanie, sú väčšinou upravené tak, aby ich bolo možné koordinovať s kruhovymi pohybmi.

c. Útoku i obrane je venovaná rovnaká pozornosť. Ako prvé sa zväčša využívajú kruhové obranné pohyby, a za nimi nasledujú útočné pohyby, vykonávané taktiež po kruhovej dráhe, cieľom ktorých je zvaliť protivníka z nôh.

d. V ďaka takejto strategii a technike, je Pa kua účinné na všetky tri vzdialenosti boja. Chôdza po kruhu sa používa v koordinácii s rôznymi technikami, vysoké kopy sú zriedkavé. Využívajú sa najmä nízke kopy a pevný, rýchly krok.

Lu che pafa

a. Je spojením stratégií a techník všetkých predchádzajúcich štýlov. Mäkkosť je ukrytá v tvrdosti a ťvrdosť v mäkkosti.

b. Stratégia je založená na priamych pohyboch vpred a vzad, ako aj na kruhových pohyboch, a je vyrátaná na všetky vzdialenosti boja, aj keď vysoké kopy sa tu príliš často nevyskytujú.

c. Lu che pafa sa väčšinou venujú ľudia ktorí už ovládajú predchádzajúce štýly, pretože môžu ľahšie pochopiť všetky tri zložky tohto syntetického bojového umenia, a efektívne využívať jeho techniky.