Stretnutie s Majstrom (rozhovor so shifu Dai Chaom – N.Jadryšniková, časopis Orientácia-2000)

Uskutočnilo sa ďalšie stretnutie so si fu Daj Čchaom, tentokrát v horách pod Banskou Bystricou. Viac ako sto účastníkov seminára prežilo dva týždne intenzívnej práce cvičením vnútorných štýlov. Od siedmej rána do desiatej večer boli ponorení do atmosféry serióznej práce nad vlastným telom, myslením a duchom cez meditácie, Tai-či-čuan a čchi-kung. Nepriazeň počasia a únavu kompenzovali novým poznaním a želaním osvojiť si to, čo pred nimi otváral ich učiteľ. Je známe, že čínski učitelia chvália svojich žiakov zriedka. Najlepšou pochvalou je, ak otvorí nové pohyby alebo nové poznanie. A to robí len vtedy, keď u študentov vidí pokrok. Aj tentoraz, tí, ktorí sa vyznačujú neobyčajnou trpezlivosťou a vernosťou tradícií dostali od Majstra dar – dva zriedkavé čchi-kungy. Čchi-kung Wu-dzi /čchi-kung „prázdnoty“/, ktorý je možné sa naučiť aj v Číne iba vtedy, ak nájdete seriózneho Majstra, a ani tam to nie je jednoduché nájsť Majstra Wu-dzi. Starý taoista, učiteľ Wu-dzi, učiteľ Majstra Daj Čchaa, má viac ako deväťdesiat rokov. Jeho jediným pokračovateľom je Daj Čchao. Druhý čchi-kung sa vyznačuje neobyčajnou eleganciou a energetickou silou. Cvičiť by sa mal iba raz za deň. Tajomstvo tohto čchi-kungu je v tom, že jeho základom sú pohyby bieleho žeriava a princíp Pa-kua, čínsky symbol sily a rovnováhy prvotných kozmických princípov.

Celá atmosféra bola akoby naplnená ľahkou elektrinou. Si fu bol všade a súčasne akoby tam nebol. Napríklad len jednotlivci boli svedkami toho, keď pri statickej forme, ktorá sa cvičí so zatvorenými očami, Daj Čchao za pol minúty „roztlačil“ oblaky, aby študenti mohli pokračovať v cvičení čchi-kungu a nepremokli v daždi. Umenie „rozháňať“ oblaky ako aj umenie privolať dážd, sú súčasťou starého čínskeho umenia Lin-ci-šu, o ktorom sme hovorili v predchádzajúcom článku a ktoré, podľa predstáv čínskych Majstrov, je pramatkou terajšieho Reiki.

Kontakt s Majstrom je nielen nácvik a tvrdá práca, ale aj spoločné stretnutia a osobné kontakty. S niektorými zaujímavými poznatkami sa chceme podeliť aj s čitateľmi .

Otázka: Sifu, ste predstaviteľom jednej z najstarších čínskych tradícií, ale učíte európskych študentov. Vidíte rozdiel medzi európskym a východným myslením? V čom je podstata tohto rozdielu?
Odpoveď: Na filozofiu a vnímanie sveta v rôznych častiach Zeme pôsobí obrovské množstvo rôznych faktorov: geografická poloha, klimatické podmienky, historické a kultúrne tradície. Celý komplex podmienok formuje v určitej spoločnosti osobitý štýl a chápanie sveta. Naozaj existuje rozdiel medzi európskym a východným vnímaním sveta. Schematicky možno povedať, že Európania si svet všímajú v detailoch, ktoré ďalej syntetizujú do celku.
Číňania už vo svojej podstate vidia svet celostlivo, v nepretržitých stálych vzájomných vzťahoch a potom z celku vyčleňujú jednotlivé časti a detaily. Okrem toho, na rozdiel od európskej filozofie, jedným zo základných pojmov v čínskej tradícii je pojem Čchi ako spôsob vnímania a preciťovania sveta. Podľa Číňanov je čchi základným pojmom pre VEĽKÚ SILU. Na Východe vedia, čo si pod týmto pojmom majú predstaviť. Pre Európanov je nepochopiteľným. A keď sa ho snažia definovať, berú do úvahy iba niektoré jeho prejavy a nemôžu ho chápať v úplnosti a hĺbke. Mnohí Európania asociujú čchi so vzduchom, dýchaním, energiami, ale v podstate je globálnou prvotnou silou, prameňom existencie všetkého živého vo Vesmíre. Pre Číňanov je tento pojem samozrejmou súčasťou ich života. Všetko, čo existuje vo Vesmíre, vedia definovať z pohľadu rôznych kvalít čchi a rôznych úrovní jej prejavov. Pre Európanov je ťažko pochopiteľné aj to, že rôzne kvality čchi môžu závisieť aj od rôznych foriem pohybu. Napríklad rozširovanie a zužovanie pri cvičení čchi-kungov a Tai-či-čuanu, Číňania definujú ako rôzne druhy energií.

Otázka: Majú európski študenti šancu dosiahnuť vysokú úroveň vo vnútorných štýloch čínskych bojových umení?
Odpoveď: Áno. Tí, ktorí sa seriózne zaoberajú vnútornými štýlmi, majú reálnu šancu dosiahnuť hlboké výsledky v nezávislosti od ich pôvodu. Netreba mať ilúzie, že všetci Číňania, ktorí cvičia vnútorné štýly, dosiahnu rovnaké výsledky. Tak isto ako Európania, musia tvrdo pracovať. Rozdiel je v tom, že Európan potrebuje dlhší čas na zoznamovanie sa s čínskou filozofiou, potrebuje veľa študovať, prenikať do hĺbok kultúrnych tradícií. Navyše, Číňania môžu dostať nevyhnutné poznanie cez generačnú líniu, čo je veľkou výhodou pri ich ďalšom rozvoji. Európania musia tie isté výsledky dosahovať inými cestami. A je tu ešte jedna, pre európskych študentov, veľmi dôletitá prekážka, a to snaha o dosiahnutie veľmi rýchlych výsledkov v akejkoľvek fyzickej alebo duchovnej praxi. Problém je v tom, že už na začiatku cvičení často nemajú dôveru v reálny výsledok a potrebnú vytrvalosť. Paradoxne však, aj keď na prvý pohľad všetko ide pomaly, reálne, hlboké zmeny môžu prísť veľmi rýchlo. Treba ešte poznamenať, že v akejkoľvek skupine majú študenti rôzne vývojové predpoklady. Niektorí veľmi rýchlo napredujú a iným to môže trvať celý život. Niektorí ľudia sa rodia s tým, že im sila ľahšie preniká na povrch tela. Ale takéto telo sa vytvára už pred narodením, čo platí rovnako na celom svete, nielen v Číne.

Otázka: Aké energie sa používajú vo vnútorných štýloch a aký je rozdiel medzi ich vplyvmi?
Odpoveď: Najprv je to energia z prírody – stromov, skál, morí-vôbec energia Zeme. Okrem toho energia Vesmíru. Ich podstata je však jedna. Energia je totiž len jedna. Vo vnútorných štýloch pracujeme s čchi. Začiatočníci nerozlišujú s akými energiami pracujú. Ale na pokročilých úrovniach sa používa energia Zeme alebo energia Vesmíru, závisí od cieľa praxe. Už v starých obdobiach mali Majstri v Číne špeciálny tréningový systém na prijímanie energie z prírody a z kozmu, študovali špeciálne techniky otvárania kanálov a techniky odovzdávania energie. Niektoré kanály sa otvárajú prirodzene a niektoré potrebujú tréning. Samozrejme, že všetci, kým žijeme, máme aj spontánne otvorené určité kanály, lebo inak by sme zomreli.

Otázka: Vo vnútorných štýloch sa často používa termín „negatívna čchi“. Aká je to energia?
Odpoveď: Principiálne vo Vesmíre neexistuje zlá alebo dobrá čchi. Ale o vzťahu k organizmu človeka, určité druhy energie môžu byť negatívnymi. „Negatívna čchi“ sa môže kondenzovať v organizme ako výsledok vonkajších alebo vnútorných vplyvov. Okrem toho reakcia jednotlivcov na tú alebo inú energiu môže byť rôzna. Napríklad pre jedného je energia chladu príjemná a druhému spôsobí ochorenie. Ale najviac „zlú čchi“ produkuje človek sám v sebe. Nesprávne myslenie a nesprávne emócie produkujú také množstvo negatívnej čchi, že môže veľmi rýchlo zostarnúť a zomrieť. Obyčajne ľudia nemajú schopnosti si tieto veci všímať, ale u dobrého učiteľa čchi-kungu sa môžu oslobodiť od „zlej čchi“ a začať chápať veci v širších súvislostiach. Okrem toho ľudia, ktorí sa zaoberajú čchi-kugom, veľmi rýchlo začínajú chápať, že také kvality povahy ako závisť, agresivita, pýcha, žiarlivosť sú nielen amorálnymi, ale aj nebezpečnými pre zdravie.

Otázka: Môže aj Majster ochorieť, cítiť sa unavený?
Odpoveď: Áno, samozrejme,je človek a môže ochorieť. Napríklad, keď zje zlé jedlo. Ale na rozdiel od obyčajných ľudí, má schopnosť veľmi rýchlo sa zharmonizovať a dostať do svojho optimálu. Aj unavený býva. Nie však pri vlastnom cvičení. Po učení a po odovzdávaní svojej energie sa musí opäť zharmonizovať.

Otázka: Aký je rozdiel medzi Tai-či-čuanom a čchi-kungom?
Odpoveď: Tai-či-čuan je rozvinutý typ čchi-kungu. Tai-či-čuan vychádza zo starých taoistických tradícií, ale na rozdiel od čchi-kungu, ktorý je postavený na princípe prúdenia a točenia čchi, v Tai-či-čuane sa tento princíp využíva najmä na bojové umenie. Jedni sa učia Tai-či-čuan kvôli bojovým umeniam – to je základná úroveň a druhí preto, aby dosiahli duchovnú úroveň – to je vyššia motivácia.

Otázka: Musí si dať študent čchi-kungu alebo Tai-či-čuanu na niečo zvlásť pozor?
Odpoveď: Áno. Na správne a presné cvičenie. Je nutné hovoriť o chybách. Niektoré chyby nie sú také dôležité a nemajú na rozvoj tela a ducha vážny dopad. Sú isté typy chýb, ktoré každý z nás má, ale postupne cvičením ich vylepšuje a odstraňuje. Avšak tie, na ktoré Majster sústavne upozorňuje, to sú tie vážne chyby, ktoré, ak ich nezvládneme, môžeme mať problémy. A preto pri tréningoch stále upozorňuje na rovnaké chyby, aby sa študentom vryli do pamäti, a aby sa sútredili na ich odstránenie.

Otázka: V poslednom čase vychádza veľa kníh, ktoré podrobne popisujú ako cvičiť čchi-kung. Čo si myslíte o cvičení podľa knižných návodov?
Odpoveď: Je lepšie neštudovať z kníh.Iné aktivity áno, ale čchi-kung nie. Knihy sú výbornou doplňujúcou pomôckou, ale len pre tých, ktorí už majú za sebou tréning u svojho učiteľa. Z knihy si totiž môžete zobrať len čiastočnú informáciu. Knihy nikdy neobsahujú kompletné informácie. O najdôležitejších veciach sa v knihách nepíše, človek si ich musí nájsť sám. Ak už viacero rokov študoval čchi-kung, môže používať aj knihy. Napríklad ak sa študent učí u svojho učiteľa, a ten napíše knihu, je to pre neho veľmi užitočná pomôcka, lebo v nej môže nájsť zaujímavé informácie, a tak si overiť, čo od učiteľa dostal. Fyzickú formu cvičení je možné sa naučiť aj z knihy, ale ak ide o veci vnútorné – to sa z kníh nikdy naučiť nedá. Na to, aby človek niečo vedel, spoznal, pochopil, musí tvrdo pracovať, a nie je možné nájsť to jednoducho a rýchlo.

Otázka: Môžu sa študenti zaoberať rôznymi duchovnými praxami vo viacerých školách pod vedením rôznych Majstrov?
Odpoveď: Je to veľmi ťažká otázka. V podstate môžu. Ale treba zistiť či proti sebe nebojujú, a či ich základné princípy nie sú v protiklade. Najlepšie je, zistiť si ich vzájomné názory na seba. Dobré je opýtať sa priamo. Keď odpoveď nie je jasná, treba si všímať ich prácu so žiakmi. Ak sa učiťeľ snaží upozorňovať na chyby, na jemnosti a vedie svojich študentov pomaly a do hĺbky, a druhý sa snaží ísť veľmi rýchlo a ignoruje drobnosti, tam je rozpor. Ozajstný Majster urobí všetko preto, aby žiak dosiahol maximum čoho je schopný. Keď ste sa rozhodli seriózne zmeniť školu, treba si dať aspoň jeden mesiac prestávku. To závisí od dosiahnutého stupňa výsledkov. Ale naozaj, prvoradou podmienkou pre úspešný vývoj, je otvorené srdce pre svojho učiteľa.