Stretnutie s Majstrom (rozhovor so shifu Dai Chaom – N.Jadryšniková, časopis Orientácia-1999)

Na pozvanie Školy čchi-kungu a tradičných bojových umení a Slovenskej federácie wu-shu navštívil bratislavských a banskobystrických žiakov školy Sifu DAJ ČCHAO, učiteľ čínskych bojových umení BaguaMeihua a Tai či čchuan , nositeľ rodovej tradície a čestný predseda SFW.

Stretnutie s učiteľom je vždy novou etapou života školy, novými perspektívami rozvoja cvičencov.

Tí, ktorí očakávali, že uvidia vencami ozdobeného starca v mníšskom rúchu alebo človeka so stopami dlhého pustovníckeho života, boli hlboko sklamaní. Na pohľad je veľmi tažké odhaliť v ňom človeka, ktorý sa dotkol tajomstiev čínskych taoistov, a ktorý pokračuje v tejto veľmi starej tradícii.

Má 35 rokov. Ukončil elektrotechnickú fakultu Vysokej školy technickej v Pekingu. V súčasnosti žije v pätnásťmiliónovej Moskve. Vedie Centrum výskumov čínskej tradície. Udržiava živé kontakty s vedúcimi sinológmi a známymi odborníkmi v oblasti čínskych bojových umení. Pokračuje v učení u svojich čínskych učitelov.

K svojej práci a svojmu predurčeniu má vážny vzťah, a nepripúšta profanáciu tohto umenia, ktoré sa naučil a ktoré starostlivo, usilovne a opatrne odovzdáva svojim žiakom. Čínania veria v osud a myslia si, že sa nikto náhodou nenarodí učíiteľom. Na dosiahnutie majstrovstva obyčajne nestačí jeden život, jedna inkarnácia. Ako sa v Oriente predpokladá, človek sa obyčajne rodí v podmienkach, kde sa môže v plnej miere roztvoriť a prelbit predtým získané majstrovstvo.

Daj Čchao patrí k rodine so starými tradíciami bojových umení. Jeho starý otec bol jedným zo známych hrdinov vojny s Japonskom. Otec a celá rodina sa vážne učili bojové umenia. Ako šesťročný už študoval čchi-kungy u taoistických majstrov. Ďalej mal unikátnu možnost študovať bojové umenia u predstaviteľov legendárnych generácií.

Jeho vizitkou je samotný fakt, že jeho rodina pochádza z hôr Udan, svojráznej čínskej mekky prarodičov vnútornej taoistickej alchýmie, ktorej skutočné a hlboké tajomstvá sa doteraz neodkrývajú. Sú to tajomstvá, ktoré vedú k dlhovekosti, „nesmrteľnosti“ alebo k vyššiemu duchovnému osvieteniu.

O veľkom záujme o jeho osobu svedčia akcie, ktoré navštevuje množstvo ľudí. Sú to rôzne stretnutia, konzultácie, semináre.

Pre mnohých vážnych žiakov školy tejto tradície, bol jeho pobyt v Bratislave unikátnou možnostou uvedomiť si hĺbku a perspektívy ich osobného rozvoja. Pre tých, ktorí nemali možnosť stretnúť sa so si fu Daj Čchaom, ponúkame krátky výber z informácií, ktoré odzneli na besedách a diskusiách s ním.

Otázka: Povedzte, prosím, do akej miery sú čchi-kung a bojové umenie schopné zmeniť zdravie človeka. Sú možné reálne a radikálne zmeny?
Odpoveď: Keď sa hovorí o človeku a vplyve vnútorných praktík, je treba hneď zdôrazniť, že aspekt zdravia je iba velmi malá časť toho, čo potenciálne môže človeku dať čchi-kung alebo praktiky bojových umení. Najdôležitejšie praktiky vždy boli nasmerované na zmenu globálnejších štruktúr v samotnom človeku, a zmeny na zlepšenie zdravotného stavu boli len počiatočnou etapou na tejto ceste, ktorú každý žiak musel prejst.

Otázka: V súčasnosti sa vo svete veľmi rozšírila reiki. Podľa niektorých názorov sa reiki trochu ponáša na čchi-kung. Aký je váš názor na prax reiki? Vidíte nejakú podobnosť s čchi-kungom?
Odpoveď: Áno, principiálne reiki je blízka čchi-kungu. Avšak v tejraších časoch mnohí ľudia, ktorí aktívne praktikujú reiki, pociťujú určitú stagnáciu. Mnohí cítia, že za reiki stoja oveľa hlbšie aspekty praktík. V skutočnosti prax reiki, ktorá prišla na západ v podobe, ktorú poznáte, je iba malou časťou širokého a hlbokého učenia.

Je známe, že prakticky celý duchovný potenciál Japonska, odkiaľ má svoje korene reiki, bol prevzatý z čínskej tradície. Avšak nie vždy sa tradícia odovzdáva v plnej hĺbke. Asimilácia praktík v Európe ešte viac zmenila ich hĺbku, častejšie smerom k ochudobneniu a stieraniu pôvodných základov. Preto v európskych školách vznikajú problémy neukončenosti a neúplnosti, určitej jednostrannosti praktík. V Číne pôvodná tradícia – pramatka reiki – má názov „lin ci ši“, čo v preklade znamená „clovek, ktorý vie transformovat energie cez seba“. Majstri, ktorí úplne ovládli toto umenie, veľmi dlho študovali na rôznych stupnoch poznania a tieto znalosti sa aj teraz utajujú pred nezasvätenými.

Mnohí japonskí majstri reiki prichádzajú do Číny, aby študovali „lin ci ši“. Niektorí z nich dosahujú dobré výsledky. Ale úplná tradícia „lin ci ši“ zostáva zatvorená, dokonca aj pred japonskými majstrami reiki. pozn.: O „lin ci ši“ sa budeme rozprávat v ďalších našich článkoch.

Otázka: Sifu , v meditáciách a čchi-kungoch často používame zvláštne pozície rúk a prstov / v indickej tradícii – mudry /. V poslednom čase sa zvyšuje záujem o liečebné aspekty polôh rúk. Nemohli by ste odporuciť nejaké jednoduché efektívne gesto na to, aby ho mohli používat aj nepripravení čitatelia?
Odpoveď: Všetko, čo si môžete prečítať v knihách, je len primitívna časť toho, čo je založené v podstate gesta. Vedomosti o gestách sú takisto tajomstvom. Samozrejme, väcšinu giest môžete nájsť na sochách a zobrazeniach Budhu a iných svätých. Mnohí sa pokúšajú nájsť vysvetlenie pre viaceré gestá. Ale v skutočnosti je to oveľa zložitejšie. Každé gesto je anténou alebo klúčom pre určité energetické štruktúry. Napríklad klasické taoistické gesto, ktoré používame v celom rade meditácií, je v podstate spojujúcim článkom medzi generáciami. Pomocou neho sa adept môže „spojiť“ s majstrami predchádzajúcich pokolení a dostať potrebné odpovede alebo dodatočné informácie z tej línie, ktoré praktizuje. Podobné spojenie funguje aj v línii učiteľ-žiaci. Napríklad, učiťeľ pomocou gesta môže stále udržiavat duchovný a informacný kontakt so svojím žiakom, odovzdávat a korigovat tie znalosti, ktoré v danej chvíli žiak potrebuje.

Otázka: Toto gesto „funguje“ iba v taoistickej tradícii alebo ho môžu používať aj stúpenci iných učení?
Odpoveď: Môžu ho používať aj budhisti, aj kresťania. Dôležité je vedieť AKO správne používať tento kľúč. Na obrazoch Ježiša Krista, kresťanských svätých, môžete objaviť rôzne gestá. To dokazuje, že táto prax vychádza za rámec akéhokoľvek konkrétneho učenia.

Otázka: To znamená, že napríklad človek, ktorý nie je kresťanom, by sa mohol dostat do kontaktu s kresťanskými svätými?
Odpoveď: Áno, ak používame gesto a máme potrebné vedomosti, môžeme „vojsť“ do kresťanského duchovného sveta a do druhých duchovných svetov. Principiálne človek môže dostať informácie, ktoré sa netýkajú iba konkrétnych praktík a duchovnej cesty, ale môže dostať pomoc aj v obyčajnom reálnom živote, ak to pravdaže bude zodpovedať vyšším zákonom.