Pojednanie o Tchaj ti čuane – Čang San-feng ( preklad )

Pri pohybe je každá časť tela je ľahká a pohyblivá, a všetky sú spolu spojené.

Čchi je plná a vybudenáŠeň je vnútorne zadržiavaný.

Žiadna časť tela nie je nesprávna, žiadna nie je nedostatočná ani prebytočná, žiadna nie je odpojená.

Koreň je v chodidlách, ting sa vytvára v nohách, riari pásom a prejavuje v prstoch.Z chodidiel cez nohy do pásu je čchi celistvá a zjednotená.

Pri pohybe vpred a vzad využij príležitosť a získaj výhodnejšiu pozíciu.

Ak v tom zlyháš, myseľ bude rozptýlená a telo zmätené. Sústreď sa na pás a na nohy.

Hore a dolu, dopredu a dozadu, vpravo a vľavo, všetko je rovnaké.

Ak je vrchol, je koreň, ak je predok, je zadok, ak je vľavo, je vpravo.

Ak I chce ísť hore, vezmi v úvahu spodok. Ak chceš vychýliť a poraziť súpera, zruš jeho koreň. Rýchlo a bezpečne zvíťazíš.

Plné a prázdne je zreteľne rozlišované. Každá časť má podstatný i nepodstatný aspekt. Telo je celistvé, klby spojené bez prerušenia.

Čo je Dlhá zostava?

Dlhá ako rieka, široká ako oceán, neprestajne sa zmietajúci.

Čo je Trinásť pozícii?

Pcheng, Lu, Ti, An, Cchaj, Lie, Čou a Kchao – je osem trigramov.

Tin-pu, Tchuej-pu, Cuo-ku, Jou pchan a Čung ting – je päť prvkov.

Odvrátenie, Odvalenie vzad, Tlačenie a Strčenie – sú Čchien, Kchun, Kchan a Li – štyri hlavné strany.

Trhnutie, Roztiahnutie, Úder lakťom a Úder ramenom – sú Sun, Čeň, Tuej a Ken – štyri rohy.

Vpred, Vzad, Pravý streh, Ľavý pohľad a Rovnováha stredu – sú Ti, Mu, Šuej, Chuo a Tchu.

Všetky spolu sú trinásť pozícií.