Desať najcennejších pokladov starej Číny (N. Jadryšniková – 1999)

Tento čikung sa stal v Číne legendou. O jeho vzniku a aj o ňom samotnom existuje množstvo rôznych a často aj protirečivých informácií. Je to jeden z najjednoduchších čikungov, čo sa týka formy a zároveň jeden z najzložitejších po energetickej stránke.

Čikung sa tisícročiami menil, až sa vytvorilo celé spektrum rôznych – a na počudovanie – veľmi sa medzi sebou líšiacich druhov.

Čikung, ktorý môžu praktizovať aj ležiaci pacienti, aj ľudia zaoberajúci sa bojovými umeniami…

Čikung, ktorý má šesť až dvanásť foriem, a ktorému dali rôzne mená (12 kusov brokátu, 10 najcennejších pokladov, 8 brokátových látok…).

A tak sa spoločne vydajme po nekonečnom schodisku, ktoré nás zavedie až do najvzdialenejších kútov histórie.

Prvým stupienkom dlhej histórie tohoto čikungu je naša súčasnosť. Nové varianty čikungu 8 kusov brokátu vznikajú aj dnes. Mýlia sa tí, ktorí pokladajú čikungy za niečo statické a nemenné. Čikungy vznikli z taoistickej tradície. Čikungy – nech sú akokoľvek staré – nie sú múzejné exponáty, pokryté prachom. Živo reagujú na zmeny v spoločnosti a potreby človeka. „Žijú“ svojím vlastným, dynamickým životom. Pod rukou majstra, ako výsledok jeho intuície, sa menia a dostávajú nový impulz pre svoj rozvoj.

Naša súčasnosť je dobou vzniku príjemných a, pre súčasného človeka, nie príliš zložitých čikungov. Taoistické centrá a centrá čikungoterapie sa veľmi zaslúžili o rozvoj a popularizáciu čikungov, nasmerovaných na ozdravenie a harmonizáciu človeka. Jedným z takých čikungov je aj 10 kusov brokátu.

Začiatočníkom obyčajne odporúčame práve túto formu. V čom je dobrá?

Je kompaktná a jednoduchá na koordináciu pohybov. Môžu sa ňou zaoberať ľudia v každom veku. Rýchlo uvedie cvičiacich do reality čikungu – do jeho zvláštneho stavu. Nevyžaduje si fyzické úsilie. Ideálne sa hodí na samoharmonizáciu a upokojenie.

Okrem toho, môžete ju robiť aj postojačky, aj posediačky. Ak chcete, môžete cvičiť v meditačnej polohe. Ak nevydržíte dlho sedieť so skríženými nohami, sadnite si na stoličku.

Počas cvičenia môžete vojsť do úplného ticha vášho vnútorného „Ja“ a môžete ostať v meditácii. Táto forma má peknú „legendu“ – vnútorný obsah.

Mnohí si obľúbili najmä čikung 10 kusov brokátu, pre jeho jednoduchosť a – súčasne hĺbku a stali sa jeho vernými stúpencami.

A teraz sa obráťme ku „koreňom“ tohoto čikungu.

Nedávna minulosť, doba, v ktorej vznikol čikung 8 kusov brokátu, bola pre Čínu ťažkým obdobím. Boli to časy veľkých sporov, vojen a nepokojov v dynastii Sun (10. – 13. st. n.l.).

Pramene pripisujú autorstvo tohoto čikungu jednému z najosvietenejších ľudí tej epochy – legendárnemu maršálovi Jue Fej (nar. v r. 1103). Zastáncovia tejto teórie vzniku čikungu 8 kusov brokátu tvrdia, že maršál Jue Fej rozpacoval 12 foriem čikungu, špeciálne zameraných na udržanie bojového ducha svojich vojakov. Čikung sa stal medzi vojakmi naozaj populárnym, no postupne stratil niektoré svoje formy a zmenil sa na 8 kusov brokátu. (Podrobnejšie o živote Jue Fej a o samotnom čikungu sa môžete dočítať v knihe Yang Jwin-Minga: 8 kusov brokátu).

Je možné polemizovať o tom, či čikung, ktorý opisuje Yan Jwing-Ming, je skutočným čikungom bojovníkov maršála Jue Fej. Osobne si myslím, že čikung tak, ako ho opisuje Yang Jwing-Ming, stojí bližšie k tzv. „vnútorným formám“, ktoré sú veľmi obľúbené medzi ľudmi, ktorí sa snažia upevniť si zdravie, ducha, dosiahnuť harmóniu, než medzi vojakmi – profesionálmi.

Čikungy vojakov majú svoje osobitosti: predovšetkým je to nízky bojový postoj – mabu, prevzatý z bojových umení. Pohyby sú výraznejšie, plastickejšie a sú spojené s formovaním svalovej hmoty. Intenzívnejší je aj prietok krvi a sila toku energie či.

Pohyby tohoto čikungu sú plavné a silné, s prudkými „vystreľujúcimi“ údermi. Čikung samotný obsahuje v sebe ducha bojovníka, vyjadruje ducha bojovníka, a preto ho uprednostňujú tí, v ktorých horí oheň bojovníka. 8 foriem čikungu vám dá ostrý zrak, ostrý sluch, presnú reakciu na akúkoľek zmenu vo vašom okolí, dá vám pocit toho, že ste prešli cez horiaci les alebo prebrodili chladnú, rozbúrenú rieku. Pocítite vašu reálnu silu a skutočnú pripravenosť bojovníka.

Podľa môjho názoru je to prekrásny čikung, schopný dodať silu a podržať v tých najťažších a najnapätejších chvíľach života.

Ale vráťme sa k histórii samotného čikungu.

Podľa iných prameňov, existuje v porovnaní s týmito ešte staršie dielo neznámeho autora (datované tiež do dynastie Južný Sun), nazývané „8 kusov brokátu“, zamerané hlavne na pochopenie tao-in (práca so srdcom, vôľou a dýchaním, cesta harmónie ducha a regulácie či) a yan-šaen (pestovanie života – prax harmonického života a stavov, ktoré žičia dlhovekosti a zdraviu, praktiky koncentrácie na vnútorné procesy). Ako sme sa mohli presvedčiť, táto práca bola venovaná vnútorným praktikám, majúcim za cieľ harmonizáciu života a rozvinutie ducha-šeň. Odborníci tvrdia, že diela autorov dynastie Južný Sun sú silno inšpirované prácami, pochádzajúcimi z ešte starších dôb.

O tom kedy a ako vznikli v Číne čikungy, história mlčí. Možno tu boli odjakživa? Číňania tvrdia, že čikungy sa objavili ešte pred vznikom písma. Čísla hovoria – X. storočie p.n.l.

Pre mňa je to už ale veľmi ďaleká a môjmu chápaniu veľmi vzdialená minulosť.

Ale mám veľmi rada jednu z legiend, pochádzajúcu z tej doby.

Chán Yongli, taoistami považovaný za jedného z „ôsmich nesmrteľných“, bol známy svojou nekonečnou múdrosťou. Mal žiaka Lu Dongbina, ktorému dal dar nesmrteľnosti a naučil ho vládnuť neobyčajnými schopnosťami. Lu bol dokonalým Bojovníkom – Mudrcom. Ovládal bojové umenia, bol básnikom a poznal najvyššie tajomstvá mágie, ale ako budúci nesmrteľný boh, mal dosť zlých návykov.
Niekedy sa stalo, že nedodržal sľub alebo bol príliš krutý. Inokedy dal „pilulku nesmrteľnosti“ človeku, ktorý si ju nezaslúžil len preto, aby videl, aký to bude mať výsledok. Nikdy nezaváhal, keď si mohol z niekoho urobiť zlý vtip ale najviac privádzali jeho učiteľa k zúrivosti žiakove ľúbostné historky: Lu si nikdy nenechal ujsť príležitosť zviesť peknú dievčinu…
Jedného dňa čakal učiteľ na žiaka, aby ho zasvätil do tajomstiev jedného z komplexov čikungu. Lu sa aj napriek tomu v ten deň neobjavil. Zabával sa so svojou najnovšou milenkou. Rozhnevaný učiteľ nakreslil komplex na steny jaskyne, aby sa ho Lu naučil sám, keď sa konečne rozhodne vrátiť…

A tak sa podľa kresieb v jednej z jaskýň, zanechaných podľa legendy Veľkým Učiteľom, obyčajní smrteľníci zoznámili s cvičením Osem kusov brokátových látok.

Vďační Číňania náležite ocenili tento komplex, zachránili ho a v priebehu tisícročí obohatili. Osem najcennejších pokladov nás aj dnes obdarúva harmóniou, zdravím a pocitom radosti zo života.

Každý z nás musí byť ale veľmi húževnatý a trpezlivý, aby opatrne „rozmotal“ každý kúsok brokátu a odhalil tajomstvo v ňom ukryté nesmrteľnými.