Čomu sa venujeme ( preklad zo stránok Centra boj. umení sifu Daj Čchaa v Moskve)

V Číne býva duchovný a fyzický život už tradične neoddeliteľne spojený. Aj tie najbežnejšie praktické činnosť sa vykonávajú tak, akoby od nich nebolo nič očakávané. A súčastne tie najabstraktnejšie ako napríklad kreslenie čínskych znakov mokrým štetcom do piesku dávajú zjavne celkom konkrétny výsledok. Už iná vec je, čo možno chápať ako výsledok. Asi najvýraznejšie sa tento základný princíp čínskeho pohľadu na svet prejavuje v tradičnom umení, konkrétne vo wu šu.

Vnútorné a vonkajšie štýly

Majster Daj Čchao prišiel do Ruska v roku 1991. Tu založil Centrum v ktorom je možné sa venovať bojovým umeniam, no aj oboznámiť sa s čínskou kultúrou všeobecne. Daj Čchao je odborníkom na takzvané vnútorné štýly wu šu.

V súčasnosti je zvykom deliť štýly wu šu na dve skupiny, vnútorné a vonkajšie. Zjednodušene je možné ich popísať tak že, vonkajšie štýly od začiatku rozvíjajú fyzickú silu človeka, rýchlosť a prudkosť využívajúc takzvané tvrdé metódy tréningu. Vnútorné školy idú mäkšou cestou, ktorá je prirodzenejšia, dostupná väčšiemu okruhu záujemcov. Rozvoj techniky vo vnútorných školách je neoddeliteľne spojený s rozvojom vedomia. V skutočnosti však v žiadnom z týchto smerov nie je možné dosiahnuť vysokú úroveň bez náročnej vnútornej práce. Je tu však rozdiel v metódach tréningu.

Výuka vnútorných štýlov je na prvej etape dostupnejšia, nie je tu nutná špeciálna fyzická príprava, môžu sa im venovať aj ľudia starší, alebo s oslabeným zdravím.

Treba dodať, že vonkajšie štýly vychádzajú väčšinou z čchan-budhizmu (najtypickejším príkladom je Šaolinský kláštor). Vnútorné štýly inklinujú skôr k taoismu. Ich vznik a vývoj je často spojený taoistickými kláštormi v horách Wu dan. Avšak ako hovoria majstri: náboženstvo a wu šu sú dve rôzne veci a nemožno si ich pliesť.

Vo vnútorných štýloch sa človek usiluje o dosiahnutie maximálneho uvolnenia tela a slobodného vedomia. No z tejto uvoľnenosti a slobody vyrastá obrovská sila. Na ilustráciu aký je rozdiel v pôsobení sily vo vonkajších a vnútorných štýloch, majster Daj Čchao udáva príklad. Pri údere na kameňi sa tento v prvom prípade rozbije, a v druhom rozsype na prach.

Vonkajšie štýly vyzerajú fyzicky aktívnejšie, vo vnútorných však rozvoj tela nieje o nič menší, nakoľko sa už od začiatku rozvíja hlavne jeho základ, kosti, vnútorné orgány a čchi. Ich hlavná myšlienka by sa dala formulovať, ako maximálne efektívne využitie hoci aj minimálnych možností.

Nie je náhodou, že o schopnostiach majstrov týchto štýlov kolujú legendy. Znalosť ktoréhokoľvek z vnútorných štýlov na dostatočne vysokej úrovni, umožňuje človeku okamžite a adekvátne reagovať na akúkoľvek zmenu vo svojom okolí.

Jedným z ich dôležitých účinkov je tiež výrazný zdravotný efekt a to jednak ozdravujúci ako aj preventívny. V Číne, a v súčasnosti už aj na západe, lekári často odporúčajú svojím pacientom venovať sa niektorému z vnútorných štýlov a to ako doplnok pri liečení rozličných problémov.

Tradične medzi najznámejšie z vnútorných štýlov radíme Tchaj ti čuan (päsť veľkého vrcholu), Sin i čuan (päsť zameranej vôle) a Pa kua čang (dlaň ôsmich trigramov). V škole majstra Daj Čchaa sa vyučujú štýly Tchaj ti čuan, Pa kua čang, Mej chua čuan ako aj čci kung („dychová gymnastika“ ).

Tchaj ti čuan

Tento štýl si získal obrovskú popularitu a to nie len v Číne, kde sa mu v tej či onej miere venujú milióny ľudí, ale aj na západe – a to najme vďaka svojím unikátnym zdravotným účinkom.

V posledných desaťročiach sa vo svete dosť rozšíril názor, že Tchaj ti čuan už stratil svoj bojový obsah. Tento názor vzniká hlavne v dôsledku určitej profanácie wu šu, súvisiacej s tým, že ho vyučujú často nedostatočne pripravení ľudia, respektíve prispôsobujúc sa netrpezlivému charakteru ľudí zo západu nedodržiavajú tradičnú metodiku výuky.

Namiesto tradičnej myšlienky: Človek by mal dostať to, čo potrebuje , je na západe preferované heslo: Človek musí dostať to čo chce. To má za následok, že dostane to čo chce, a v podstate nedostane nič.

Ak hovoríme o efektívnosti wu šu, nesmieme zabúdať, že ide o umenie. Vo wu šu sa prirodzenosť dosahuje cez vonkajšiu neprirodzenosť a prekonávanie ťažkostí. Avšak keď človek túto etapu prekoná, vráti sa mu skutočná pôvodná ľahkosť sila a rýchlosť. No ak sa od začiatku snaží o „prirodzenosť“, presnejšie povedané to čo mu pripadá správne vo svetle jeho doterajších nesprávnych návykov, nedosiahne výsledku, nech by sa o to snažil akokoľvek dlho.

Dosiahnutie stavu pôvodnej prirodzenosti v Tchaj ti čuane vyžaduje veľmi dôsledný tréningový proces a maximálnu koncentráciu. Skutočne ovládať bojovú stránku Tchaj ti nie je jednoduché a je tu okrem iného nutné vysoko rozvinuté vedomie, pretože táto je založená na veľmi jemných detailoch. Pričom samotné praktikovanie Tchaj ti čuanu formuje telo i vedomie správnym spôsobom.

Keď Tchaj ti čuan odkryje cvičencovi svoj bojový význam, vidí že je ho ťažko porovnávať s akýmkoľvek iným štýlom. Pohyby toho kto ho ovláda na skutočne vysokej úrovni sa stávajú až nepostrehnuteľne rýchlymi.

Samotný systém postupného rozvoja ktorý je jeho základom, krok pokroku mení človeka. On postupne zisťuje že dokáže to, čo ešte včera bolo pre neho nemožné. Najdôležitejšie je neponáhľať sa – kto sa náhli neuspeje.

Tchaj ti umožňuje prispôsobiť zaťaženie stavu cvičenca. Je to štýl v ktorom sa všetci zaoberajú tým istým, no každý podľa svojich možností. Môže sa mu venovať ktokoľvek od výkonnostných športovcov po ženy v domácnosti, od starých ľudí po malé deti.